Η πορεία του δημόσιου χρήματος

Βασικά
ABN Τ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΑ

Ανάδοχος

data.gov.au
Συμβάσεις
1990- Πλήθος Θέση
Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Πληρωτής Ποσό ($) Τρόπος προμήθειας Περιγραφή

Τα χρηματικά ποσά (όπου Κ:χιλιάδες, Μ:εκατομμύρια, B:δισεκατομμύρια, Τ:τρισεκατομμύρια) της ιστοσελίδας αφορούν στην άθροιση των σχετικών επιμέρους συμβάσεων όπως αυτές εμφανίζονται στις Πηγές των δεδομένων μέχρι την Τελευταία Ενημέρωση (δείτε ενότητα Σχετικά).

Για τα έτη που έχουν ολοκληρωθεί, κάτω από το ποσό εμφανίζεται η ετήσια % μεταβολή, ενώ όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί η μηνιαία. Με την ίδια λογική, οι αριθμοί μέσα σε παρενθέσεις οι οποίες βρίσκονται δίπλα από το ποσό, αφορούν το σύνολο των συμβάσεων για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Αντίστοιχα, ο αριθμός κάτω από το Πλήθος αφορά την απόλυτη μεταβολή. Η Θέση απεικονίζει την κατάταξη στο συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων, ενώ ο αριθμός κάτω από τη Θέση αφορά την απόλυτη μεταβολή. Ο Πίνακας με τα αναλυτικά στοιχεία εμφανίζεται με κλικ στην ενότητα συμβάσεις και περιέχει τα στοιχεία από το έτος 2015 και μετά.

Σχετικά
Τελευταία ενημέρωση, πηγές, άδεια χρήσης

Έκδοση 0.38