Συγκριτικές τιμές χονδρικής

Προϊόντα Κατηγορία Τρέχουσα τιμή (€/kg) Επικρατέστερη τιμή (€/kg) Επικρατέστερη εβδομάδας (€/kg) Εβδομαδιαία μεταβολή Επικρατέστερη έτους (€/kg) Ετήσια μεταβολή Ποσότητα προς διάθεση (kg) Διατέθηκε

Προϊόντα Κατηγορία Τρέχουσα τιμή (€/kg) Επικρατέστερη τιμή (€/kg)

Οι τιμές αφορούν την πιο πρόσφατη τιμοληψία (στην παρένθεση η ημερομηνία).

Έκδοση 0.41