• English
  • Ελληνικά

Στοιχεία Κατηγοριών Δαπανών

Κατηγορία Δαπάνης Συνολικά Ποσά (€) Διαφορά (%) Πλήθος Διαφορά Θέση Διαφορά

Κατηγορία Δαπάνης Συνολικά Ποσά (€) Διαφορά (%) Πλήθος Διαφορά Θέση Διαφορά

Κατηγορία Δαπάνης Συνολικά Ποσά (€) Διαφορά (%) Πλήθος Διαφορά Θέση Διαφορά

Κατηγορία Δαπάνης Συνολικά Ποσά (€) Διαφορά (%) Πλήθος Διαφορά Θέση Διαφορά

Κατηγορία Δαπάνης Συνολικά Ποσά (€) Διαφορά (%) Πλήθος Διαφορά Θέση Διαφορά

Τα χρηματικά ποσά (όπου Κ: χιλιάδες, Μ: εκατομμύρια, B: δισεκατομμύρια, T: τρισεκατομμύρια) αφορούν στην άθροιση ανά κατηγορία δαπανών (CPV) επιμέρους στοιχείων των Εγκρίσεων δαπανών και των Οριστικοποιήσεων πληρωμών από την Διαύγεια και των Πληρωμών από το ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την τελευταία ενημέρωση τους (δείτε ενότητα Σχετικά).

Στις ενότητες Ελλάδα (Διαύγεια) και Ελλάδα (ΚΗΜΔΗΣ) εμφανίζονται συνοπτικά ανά έτος τα στοιχεία από κάθε πηγή, αντίστοιχα. Στην στήλη Διαφορά (%) εμφανίζεται η ετήσια % μεταβολή των συνολικών ποσών. Στην στήλη Διαφορά, δεξιά της στήλης Πλήθος, εμφανίζεται η απόλυτη ετήσια διαφορά του αριθμού αποφάσεων. Στην στήλη Διαφορά, δεξιά της στήλης Θέση, εμφανίζεται η απόλυτη ετήσια διαφορά της θέσης.

Αναζήτηση
Κατηγορία Δαπάνης

Έκδοση 0.40