Παρατηρητήριο
Τιμή
Μέση Μέση ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ min max

Ημερομηνία Τιμή Πρατήριο Διεύθυνση Δήμος

Η Μέση τιμή υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τιμών που δηλώνει κάθε πρατήριο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Στην παρένθεση εμφανίζεται ο αριθμός των πρατηρίων τα οποία έχουν δηλώσει ότι διαθέτουν το συγκεκριμένο καύσιμο. Η ποσοστιαία διαφορά στην μέση τιμή του τρέχοντος έτους υπολογίζεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ υπολογίζεται με βάση την ακριβότερη (max) και την φθηνότερη (min) τιμή ανά έτος.
Σχετικά
Τελευταία ενημέρωση, πηγές, άδεια χρήσης

Έκδοση 0.35