Καύσιμο Ημερ/νία Τιμή Μέση min max ΔΙΑΦΟΡΑ min-max ΤΙΜΗΣ

Καύσιμο Ημερ/νία Τιμή Μέση Μέση Διαφορά μέσης τιμής min max ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ

Η Μέση τιμή υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των τιμών που δηλώνει κάθε πρατήριο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.
Η Διαφορά Μέσης τιμής αφορά στην διαφορά της μέσης τιμής του πρατηρίου το τρέχον έτος από τη μέση τιμή όλων των πρατηρίων.
Οι ελάχιστες (min) και οι μέγιστες (max) τιμές αφορούν σε όλα τα πρατήρια και η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ υπολογίζεται με βάση την ακριβότερη (max) και την φθηνότερη (min) τιμή ανά έτος.

Έκδοση 0.35