Ιστορικό Αλλαγών

Έκδοση 0.38 (15/07/2016)

Νέες δυνατότητες

 • Στην Αγγλική έκδοση της σελίδαςΔημόσιες Προμήθειεςπροστέθηκε η αντίστοιχη καρτέλα με τις Δημόσιες Συμβάσεις της Αυστραλίας. Είναι λοιπόν διαθέσιμα στην Αγγλική:
  • Στατιστικά στοιχεία συμβολαίων της κυβέρνησης της Αυστραλίας (Φορείς, Ανάδοχοι, Ισχυρότερα ζεύγη, Ανάδοχοι χωρις ΑΒΝ (ΑΦΜ), Μεγαλύτερα συμβόλαια, Προέλευση αναδόχων).
  • Πίνακας με το πλήθος των δεδομένων.
  • Σύνδεσμοι για μαζική λήψη των δεδομένων.
  • Πληροφορίες για την προέλευση, άδεια χρήσης και χρονικό εύρος και ανανέωση των δεδομένων.
  • Δυνατότητα για εστιασμένη σύνθετη αναζήτηση στα δεδομένα.
  • Αναζήτηση

Διορθώσεις και ΒελτιώσειςΈκδοση 0.37 (08/07/2016)

Νέες δυνατότητεςΈκδοση 0.36 (24/06/2016)

Νέες δυνατότητες

 • Στην θεματική κατηγορίαΔημόσιες Προμήθειεςπροστέθηκε καρτέλα με τις δημόσιες συμβάσεις της Αυστραλίας. Στην ενότητα παρέχονται:
  • Στατιστικά στοιχεία συμβολαίων της κυβέρνησης της Αυστραλίας (Φορείς, Ανάδοχοι, Ισχυρότερα ζεύγη, Ανάδοχοι χωρις ΑΒΝ (ΑΦΜ), Μεγαλύτερα συμβόλαια, Προέλευση αναδόχων).
  • Πίνακας με το πλήθος των δεδομένων.
  • Σύνδεσμοι για μαζική λήψη των δεδομένων.
  • Πληροφορίες για την προέλευση, άδεια χρήσης και χρονικό εύρος και ανανέωση των δεδομένων.
  • Δυνατότητα για εστιασμένη σύνθετη αναζήτηση στα δεδομένα.
 • Στηνκεντρική αναζήτησηκαι στηνεστιασμένη αναζήτηση στις Δημόσιες Δαπάνεςπροστέθηκαν και τα αποτελέσματα για τους φορείς και τους αναδόχους της Αυστραλίας.


Έκδοση 0.35 (17/06/2016)

Διορθώσεις και Βελτιώσεις

 • Στις σελίδες: βελτιώθηκε η επεξήγηση συμβόλων.
 • Στις σελίδες: έγινε διόρθωση στην ταξινόμηση (ελληνική και αγγλική έκδοση). Επιπλέον, σταΣημεία Πώλησηςέγινε και συγχώνευση των στηλών που αφορούν την μέγιστη και ελάχιστη τιμή ανά έτος και την ημερομηνία παρατήρησης.


Έκδοση 0.34 (18/03/2016)

Διορθώσεις και Βελτιώσεις

 • Αλλαγή στον τρόπο κατάταξης αποτελεσμάτων και στηναγγλική έκδοσητης Κεντρικής Αναζήτησης


Έκδοση 0.33 (04/03/2016)

Διορθώσεις και ΒελτιώσειςΈκδοση 0.32 (26/02/2016)

Διορθώσεις και Βελτιώσεις

 • Στα ενοποιημένα προφίλ έγιναν οι εξής διορθώσεις:
  • Έλεγχος ορθής εμφάνισης των νέων δεδομένων της ΔΙΑΥΓΕΙΑ λόγω αλλαγής έτους.
  • Εμφάνιση μηνύματος "Παρακαλώ περιμένετε" όσο φορτώνεται η καρτέλα της ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  • Απόκρυψη περιττών συμβόλων "%" σε κενές τιμές.
  • Διόρθωση έτους εκκίνησης από 2013 σε 2010 για τους φορείς της ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  • Δείτε ενδεικτικά:[el],[en].


Έκδοση 0.31 (05/02/2016)

Διορθώσεις και Βελτιώσεις

 • Αλλαγή στον τρόπο κατάταξης αποτελεσμάτων στηνΚεντρική Αναζήτηση.Με την αλλαγή αυτή επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια στα επιστρεφόμενα αποτελέσματα.


Έκδοση 0.30 (22/01/2016)

Νέες δυνατότητες

Διορθώσεις και Βελτιώσεις

 • ΟιΚατηγορίες Δαπανώνμεταφέρονται σε ξεχωριστό μενού, προερχόμενο από τα "Δεδομένα".
 • ΣτηνΚεντρική Αναζήτησηοριστικοποιήθηκαν οι 5 ετικέτες που αντιστοιχούν στο μενού "Δεδομένα". Ενεργοποιώντας την κάθε ετικέτα γίνεται αναζήτηση η φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων με βάσει την θεματική ενότητα που αυτή αναφέρεται.


Έκδοση 0.29 (18/12/2015)

Νέες δυνατότητες

Διορθώσεις και Βελτιώσεις

 • Στην σελίδαΣτοιχεία Πληρωμών και Αναθέσεων έργωνέγιναν οι εξής αλλαγές:
  • Εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα οι αποφάσεις με ασυνήθιστα ποσά.
  • Διορθώθηκαν οι σύνδεσμοι στις Κατηγορίες Δαπανών(CPV).
  • Διορθώθηκαν σύνδεσμοι που αφορούν ιδιώτες αναδόχους.
 • Προσθήκη "Στοιχείων Δεδομένων" και παροχή εστιασμένης αναζήτησης για σελίδες τουΠαρατηρητήριου Υγρών Καυσίμων.Με τις προσθήκες αυτές παρέχονται πληροφορίες για τα δεδομένα (πηγή, χρονικό εύρος, συχνότητα ανανέωσης, άδεια, κ.λπ.), ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη για αναζήτηση μόνο στην συγκεκριμένη πηγή.
 • Έγινε διόρθωση ταξινόμησης στις στήλες που περιλαμβάνουν αριθμητικά ποσά στις εξής σελίδες:
 • Στηνεστιασμένη αναζήτηση στις Τιμέςπροστέθηκαν και τα αποτελέσματα για τα Προϊόντα και τα Σημεία Πώλησης του Παρατηρητήριου Τιμών Υγρών Καυσίμων
 • Βελτίωση στην αναζήτηση οργανισμών που συνήθως αναφέρονται με συντομογραφία(π.χ. Ο.Τ.Ε) στηνΚεντρική Αναζήτηση.Με την αλλαγή αυτή επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια στα επιστρεφόμενα αποτελέσματα. Η αλλαγή αυτή ενσωματώθηκε σε όλες τις φόρμες αναζήτησης. Επιπλέον, στα αποτελέσματα αναζήτησης προστέθηκαν δεδομένα απο:
  • To Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.
  • Τις Κατηγορίες Δαπανών.


Έκδοση 0.28 (04/12/2015)

Διορθώσεις και Βελτιώσεις

 • Στα ενοποιημένα προφίλ έγιναν οι εξής διορθώσεις:
  • Διορθώθηκαν λάθη στους συνδέσμους των Κατηγοριών Δαπανών(CPV).
  • Στην εναλλαγή καρτέλας εμφανίζεται μήνυμα όταν δεν υπάρχουν δεδομένα.
  • Βελτίωση ταχύτητας φόρτωσης.
  Δείτε ενδεικτικά:[el],[en].
 • Στα ενοποιημένα προφίλ έγιναν οι εξής διορθώσεις:

Νέες δυνατότητες

 • Στην θεματική κατηγορίαΤιμέςδημιουργήθηκε νέα σελίδαΣτατιστικά Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων,όπως και για κάθε Σημείο πώλησης ξεχωριστά. Δείτε ενδεικτικά:[el].


 • Έκδοση 0.27 (26/11/2015)

  Νέες δυνατότητες

  Διορθώσεις και Βελτιώσεις

  • Στην εστιασμένη Αναζήτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέσα απο τιςΔημόσιες Προμήθειεςενεργοποιήθηκε η αναζήτηση με Α.Δ.Α.(Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης).


  Έκδοση 0.26 (06/11/2015)

  Διορθώσεις και Βελτιώσεις

  • Στα προφίλ των Κατηγοριών Δαπανών προστέθηκε η καρτέλα "Σχετικά/About" και η "Επεξήγηση Συμβόλων/Notation" στην Ελληνική και την Αγγλική έκδοση. Επίσης, αφαιρέθηκαν τα συγκεντρωτικά δεδομένα για το 2013 στην καρτέλα της ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Δείτε ενδεικτικά:[el],[en].
  • Στη σελίδα Στοιχεία Κατηγοριών Δαπανών στην Ελληνική και στην Αγγλική έκδοση έγιναν οι εξής τροποποιήσεις:
   • Διόρθωση ταξινόμησης στις στήλες με αριθμητικά ποσά.
   • Αφαίρεση της καρτέλας για το 2013 για τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
   • Αλλαγή τίτλων π.χ. "Ελλάδα (Διαύγεια)".
   • Προσθήκη καρτέλας "Επεξήγηση Συμβόλων".
  • Στην εστιασμένη Αναζήτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΕΣΗΔΗΣ μέσα από τιςΔημόσιες Προμήθειεςκαι για τα κριτήρια αναζήτησης:
   • Τ.Κ.
   • Διεύθυνση
   • Περιοχή
   τα δυνητικά αποτελέσματα ανά σύνολο δεδομένων(Φορείς, Ανάδοχοι) αυξήθηκαν απο 25 σε 200, ενώ ενεργοποιήθηκε η αναζήτηση με τα κριτήρια αυτά και για τηνΑγγλικη έκδοση.
  • Στην εστιασμένη Αναζήτηση στιςΕπιδοτήσειςπραγματοποιήθηκαν οι εξής προσθήκες:
   • Δυνατότητα αναζήτησης με Τ.Κ. για την Ελληνική και Αγγλική έκδοση.
   • Δυνατότητα αναζήτησης με Διεύθυνση για την Ελληνική και Αγγλική έκδοση.
   • Δυνατότητα αναζήτησης με Περιοχή για την Ελληνική και Αγγλική έκδοση.
   • Δυνατότητα αναζήτησης με Δήμο για την Ελληνική και Αγγλική έκδοση.
   Επιπλέον, για τα παραπάνω κριτήρια τα δυνητικά αποτελέσματα αυξήθηκαν από 25 σε 200.


  Έκδοση 0.25 (02/11/2015)

  Νέες δυνατότητες  Έκδοση 0.24 (23/10/2015)

  Διορθώσεις και Βελτιώσεις

  • ΣταΑποτελέσματα Αναζήτησηςάλλαξαν τα χρώματα και ο σύνδεσμος μεταφέρθηκε στο όνομα, καθώς πλέον τα τα προφίλ περιέχουν δεδομένα απο όλα τα σχετικά Σύνολα.


  Έκδοση 0.23 (11/10/2015)

  Νέες δυνατότητες

  Διορθώσεις και Βελτιώσεις  Έκδοση 0.22 (25/09/2015)

  Νέες δυνατότητες

  • Προσθήκη Αγγλικής γλώσσας στα προφίλ των Φορέων και των Αναδόχων των Δημόσιων Προμηθειών.