Μπες στην κοινότητα και πάρε Badges

Κέρδισε ένα badge ανάλογα με τον ρόλο σου και λάβε αναγνώριση για ό,τι μαθαίνεις, δημιουργείς και συνεισφέρεις στην κοινότητα των ανοικτών δεδομένων !!

Τα Badges αποτελούν μία προτυποποίηση αναγνώρισης προσόντων, η οποία προκύπτει είτε από on-line εκπαίδευση και επιτυχή ολοκλήρωση θεματικών ερωτήσεων, είτε από συνεισφορά σε project που υλοποιούνται υπό το πρίσμα των ανοικτών δεδομένων και δράσεων πληθοπορισμού.

Κερδίστε Badges για τους παρακάτω ρόλους και «αποθηκεύστε» τα στο Mozilla Backpack σας, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε μια εικόνα των ικανοτήτων σας και να την διαμοιράζεστε στα κοινωνικά δίκτυα και υπηρεσίες εύρεσης εργασίας.

Αποδείξτε τις ικανότητές σας, αφού ολοένα και περισσότεροι εργοδότες διερευνούν την αξία ενός Badge, καθώς και την αξιοπιστία του φορέα πιστοποίησης, μέσω των μηχανισμών απόκτησής τους.

Ρυθμίστε το δικό σας Mozilla Backpackεδώκαι ξεκινήστε να διαχειρίζεστε τα Badges σας στο Web.

Εδώ καλούμε χρήστες να παίξουν τον ρόλο του "ανιχνευτή" δεδομένων και ανοικτών πηγών προς όφελος της κοινότητας των ανοικτών δεδομένων. Ο ρόλος κατηγοριοποιείται ανάλογα με το πόσο εύκολα επεξεργάσιμα είναι τα δεδομένα ή/και οι πηγές που ανακαλύπτονται, καθώς και το τι απαιτείται για να είναι θεωρηθούν ανοικτά (Open Data).
scouter Bronze Scouter
Στόχος:

Να γίνουν κατανοητές οι έννοιες της "ανοικτότητας" και της προσβασιμότητας για δεδομένα και πηγές/ροές δεδομένων, καθώς και να
παρουσιαστούν τα βασικά πρότυπα που υποστηρίζουν τα Ανοικτά Δεδομένα.

Μαθήματα: 2
Quiz: 2
Πάρε αυτό το badge!

Εδώ καλούμε χρήστες να παίξουν τον ρόλο του "ανιχνευτή" δεδομένων και ανοικτών πηγών προς όφελος της κοινότητας των ανοικτών δεδομένων. Ο ρόλος κατηγοριοποιείται ανάλογα με το πόσο εύκολα επεξεργάσιμα είναι τα δεδομένα ή/και οι πηγές που ανακαλύπτονται, καθώς και το τι απαιτείται για να είναι θεωρηθούν ανοικτά (Open Data).
scouter Silver Scouter
Στόχος:

Να κατανοήσει ο χρήστης πως "καθαρίζονται" τα δεδομένα (Data Cleansing) και πως προσφέρονται με ανοικτά πρότυπα για
επαναχρησιμοποίηση από την κοινότητα των Ανοικτών Δεδομένων. Σε αυτόν τον ρόλο ο χρήστης καλείται να αναλάβει τον καθαρισμό
συγκεκριμένων δεδομένων από πηγές που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε (Project).

Μαθήματα: 1
Project: Καθαρισμός δεδομένων
Πάρε αυτό το badge!

Εδώ καλούμε χρήστες να παίξουν τον ρόλο του "ανιχνευτή" δεδομένων και ανοικτών πηγών προς όφελος της κοινότητας των ανοικτών δεδομένων. Ο ρόλος κατηγοριοποιείται ανάλογα με το πόσο εύκολα επεξεργάσιμα είναι τα δεδομένα ή/και οι πηγές που ανακαλύπτονται, καθώς και το τι απαιτείται για να είναι θεωρηθούν ανοικτά (Open Data).
scouter Gold Scouter
Στόχος:

Στον ρόλο αυτό θέλουμε να δούμε έναν ενεργό χρήστη ο οποίος θα "καθαρίσει" αρκετές πηγές και δεδομένα, θα αξιολογήσει χρήστες
για την απόκτηση του silver badge και θα παρουσιάσει τη δουλειά του στα events που διοργανώνουμε.

Project: Καθαρισμός/αξιολόγηση δεδομένων, παρουσιάσεις συμμετοχή σε events
Πάρε αυτό το badge!

Έχοντας καταλάβει τις βασικές έννοιες και ιδιότητες των ανοικτών δεδομένων (π.χ. επεξεργασία, καθαρισμός), οι χρήστες "πιάνουν" στα χέρια τους ανοικτά δεδομένα και ανακαλύπτουν την αξία τους μέσω απαντήσεων που λαμβάνουν σε σύνθετα πραγματικά ερωτήματα με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την κοινωνία μας. Στην αρχή παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες στο semantic data engineering (με απλά παραδείγματα). Κατόπιν, προσφέρουμε την δική μας μοντελοποίηση πάνω στο σύνολο δεδομέων της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ δείχνοντας παράλληλα πως πραγματοποιούνται ερωτήματα προς όφελος του πολίτη. Ο ρόλος του Engineer κατηγοριοποιείται από την κατανόηση βασικών εννοιών (μέσω Quiz) μέχρι την σύνθεση πραγματικών ερωτήσεων στο σύνολο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (μέσω Projects κλιμακωτής δυσκολίας).
engineer Bronze Engineer
Στόχος: Κατανόηση βασικών εννοιών μοντελοποίησης δεδομένων, καθώς και αξιοποίησής τους μέσω σημασιολογικών ερωτήσεων. Ο χρήστης καλείται να περάσει ένα quiz ερωτήσεων.
Μαθήματα: 1
Quiz: 1
Πάρε αυτό το badge!

Έχοντας καταλάβει τις βασικές έννοιες και ιδιότητες των ανοικτών δεδομένων (π.χ. επεξεργασία, καθαρισμός), οι χρήστες "πιάνουν" στα χέρια τους ανοικτά δεδομένα και ανακαλύπτουν την αξία τους μέσω απαντήσεων που λαμβάνουν σε σύνθετα πραγματικά ερωτήματα με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την κοινωνία μας. Στην αρχή παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες στο semantic data engineering (με απλά παραδείγματα). Κατόπιν, προσφέρουμε την δική μας μοντελοποίηση πάνω στο σύνολο δεδομέων της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ δείχνοντας παράλληλα πως πραγματοποιούνται ερωτήματα προς όφελος του πολίτη. Ο ρόλος του Engineer κατηγοριοποιείται από την κατανόηση βασικών εννοιών (μέσω Quiz) μέχρι την σύνθεση πραγματικών ερωτήσεων στο σύνολο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (μέσω Projects κλιμακωτής δυσκολίας).
engineer Silver Engineer
Στόχος: Έχοντας πάρει το bronze badge, εδώ ο στόχος είναι η κατανόηση μιας συγκεκριμένης μοντελοποίησης σε επίπεδο data engineering και η μετατροπή μίας ερώτησής μας σε κώδικα SPARQL.
Project: Στείλε μας το query σου
Πάρε αυτό το badge!

Έχοντας καταλάβει τις βασικές έννοιες και ιδιότητες των ανοικτών δεδομένων (π.χ. επεξεργασία, καθαρισμός), οι χρήστες "πιάνουν" στα χέρια τους ανοικτά δεδομένα και ανακαλύπτουν την αξία τους μέσω απαντήσεων που λαμβάνουν σε σύνθετα πραγματικά ερωτήματα με μεγάλη προστιθέμενη αξία για την κοινωνία μας. Στην αρχή παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες στο semantic data engineering (με απλά παραδείγματα). Κατόπιν, προσφέρουμε την δική μας μοντελοποίηση πάνω στο σύνολο δεδομέων της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ δείχνοντας παράλληλα πως πραγματοποιούνται ερωτήματα προς όφελος του πολίτη. Ο ρόλος του Engineer κατηγοριοποιείται από την κατανόηση βασικών εννοιών (μέσω Quiz) μέχρι την σύνθεση πραγματικών ερωτήσεων στο σύνολο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (μέσω Projects κλιμακωτής δυσκολίας).
engineer Gold Engineer
Στόχος: Στο badge αυτό περιμένουμε από τον χρήστη να απαντήσει σε τρεις (3) ερωτήσεις μας (μέσω SPARQL) ή εναλλακτικά να μας αποστείλει το ίδιο πλήθος δικών του ερωτήσεων (ανάλογου βαθμού δυσκολίας) σε αντίστοιχο κώδικα.
Project: Στείλε μας τα queries σου
Πάρε αυτό το badge!

Οι ιστορίες είναι παντού... τις ακούμε από μικροί, τις διηγούμαστε μεγάλοι. Είναι μεταδοτικές, αντέχουν στα χρόνια και προσαρμόζονται στις ζωές μας. Είναι πραγματικές αλλά και ... φανταστικές. Πάντα λύνουν έναν πρόβλημα, πάντα έχουν έναν δίδαγμα. Εδώ θέλουμε ο χρήστης να γίνει αφηγητής μιας ιστορίας (storyteller) και να περιγράψει πραγματικές περιπτώσεις αλλά και πιθανές λύσεις για την οικονομία μέσα από τα ανοικτά δεδομένα.
storyteller Bronze Storyteller
Στόχος : Πες μας μια πραγματική ιστορία για τα οφέλη των ανοικτών και διασυνδεδεμένων δεδομένων για την οικονομία
Project : Γράψε την ιστορία σου (μέχρι 500 λέξεις)
Πάρε αυτό το badge!

Οι ιστορίες είναι παντού... τις ακούμε από μικροί, τις διηγούμαστε μεγάλοι. Είναι μεταδοτικές, αντέχουν στα χρόνια και προσαρμόζονται στις ζωές μας. Είναι πραγματικές αλλά και ... φανταστικές. Πάντα λύνουν έναν πρόβλημα, πάντα έχουν έναν δίδαγμα. Εδώ θέλουμε ο χρήστης να γίνει αφηγητής μιας ιστορίας (storyteller) και να περιγράψει πραγματικές περιπτώσεις αλλά και πιθανές λύσεις για την οικονομία μέσα από τα ανοικτά δεδομένα.
storyteller Silver Storyteller
Στόχος : Αφηγήσου μια υποθετική ιστορία δείχνοντας τη δύναμη των ανοικτών και διασυνδεδεμένων δεδομένων για την οικονομία
Project : Γράψε την ιστορία σου (μέχρι 500 λέξεις)
Πάρε αυτό το badge!

Analysts are the ones who crunch the data found by the scouts and test the hypotheses generated by the storytellers.
analyst Bronze Analyst
Στόχος : ...
Αρ. Μαθημάτων : ...
Αριθμ. Quiz : ...
Αρ. Projects : ...
Πάρε αυτό το badge!

Analysts are the ones who crunch the data found by the scouts and test the hypotheses generated by the storytellers.
analyst Silver Analyst
Στόχος : ...
Αρ. Μαθημάτων : ...
Αριθμ. Quiz : ...
Αρ. Projects : ...
Πάρε αυτό το badge!

Analysts are the ones who crunch the data found by the scouts and test the hypotheses generated by the storytellers.
analyst Gold Analyst
Στόχος : ...
Αρ. Μαθημάτων : ...
Αριθμ. Quiz : ...
Αρ. Projects : ...
Πάρε αυτό το badge!

Beautify the outputs and make sure the story really comes through the data. Note: a paper representation of how you would like to present your outputs is just as valid as a fully-fledged interactive graphic produced by a coder (sometimes it even serves as a precursor to an interactive).
designer Bronze Designer
Στόχος : ...
Αρ. Μαθημάτων : ...
Αριθμ. Quiz : ...
Αρ. Projects : ...
Πάρε αυτό το badge!

Beautify the outputs and make sure the story really comes through the data. Note: a paper representation of how you would like to present your outputs is just as valid as a fully-fledged interactive graphic produced by a coder (sometimes it even serves as a precursor to an interactive).
designer Silver Designer
Στόχος : ...
Αρ. Μαθημάτων : ...
Αριθμ. Quiz : ...
Αρ. Projects : ...
Πάρε αυτό το badge!

Beautify the outputs and make sure the story really comes through the data. Note: a paper representation of how you would like to present your outputs is just as valid as a fully-fledged interactive graphic produced by a coder (sometimes it even serves as a precursor to an interactive).
designer Gold Designer
Στόχος : ...
Αρ. Μαθημάτων : ...
Αριθμ. Quiz : ...
Αρ. Projects : ...
Πάρε αυτό το badge!