Storyteller's Bronze Badge


Εδώ καλούμε χρήστες να μας περιγράψουν συνοπτικά τις δικές τους ιστορίες που αφορούν Ανοικτά Δεδομένα για την Οικονομία. Μέσα από τις ιστορίες πρέπει να φαίνεται πως η χρήση των δεδομένων αυτών έχει θετικό αντίκτυπο στη ζωή όλων μας. Η "αφήγηση" πρέπει να γίνεται με απλό και εύληπτο τρόπο. Ως παράδειγμα δείτε την ενότητα επιλεγμένες ιστορίες. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και μετά την απονομή του badge η ιστορία σας θα ανέβει στο blog μας για να τη διαβάσει όλη η κοινότητα.

scouter
του Μιχάλη Βαφόπουλου

Σε ένα σπίτι δεν υπάρχει ημέρα που να μην συζητήσουμε για το αν μας φτάνουν τα χρήματα του οικογενειακού προϋπολογισμού, ποια προϊόντα, ποιες υπηρεσίες και από ποιο κατάστημα θα αγοράσουμε, αναζητώντας την καλύτερη σχέση τιμής/ποιότητας.
Δεν περιμένει κανείς να δείχνουμε το ίδιο ενδιαφέρον και για τον προϋπολογισμό του κράτους ή του δήμου μας αλλά μια στοιχειώδη εικόνα θα ήταν χρήσιμη. Τόσο για να αξιολογούμε τους κυβερνώντες όσο και για να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις.
Δυστυχώς, σήμερα, ακόμα και αυτοί που ενδιαφέρονται, αν δεν είναι οικονομολόγοι δυσκολεύονται να βγάλουν άκρη με τα νούμερα και την ορολογία. Ο προϋπολογισμός, παρότι είναι ο ισχυρότερος νόμος του κράτους και θέτει τα πλαίσια εφαρμογής κάθε πολιτικής, παραμένει ένα απόμακρο κείμενο.
Μια αρχή γίνεται με την προσπάθεια διερεύνησης της ανοιχτότητας προς τους πολίτες του εθνικού προϋπολογισμού από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια για τους Προϋπολογισμούς(1). Πιο συγκεκριμένα, με την online εφαρμογή OBSTracker(2) αξιολογείται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα το κατά πόσο η χώρα μας δημοσιοποιεί τις απαραίτητες πληροφορίες. Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι απουσιάζει ο Προϋπολογισμός των πολιτών, μιας απλής απεικόνισης των βασικών συστατικών των δημοσίων εσόδων και εξόδων. Και εδώ κρύβεται μια μεγάλη ευκαιρία για τη νέα κυβέρνηση και για κάθε κυβέρνηση που θέλει να αναδείξει την πολιτική της.
Να ενεργοποιήσει άμεσα ένα και μοναδικό σημείο στο Διαδίκτυο, όπου κάθε πολίτης χωρίς καμία ειδική γνώση θα έχει πρόσβαση στα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού της κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης, καθώς και ποιοι ανάδοχοι υλοποιούν κάθε γραμμή του. Έτσι, θα είναι εύκολο να κριθεί ποια κυβέρνηση και ποια υπηρεσία είναι αποτελεσματική στη διαχείριση των φόρων μας σε καθημερινή βάση. Η κρίση φαίνεται να μας έχει κάνει πιο ανοιχτούς και ικανούς έτσι ώστε να μετατρέψουμε τη διαφάνεια σε συμμετοχή και αποτελεσματικότητα.
Η πρώτη ύλη είναι έτοιμη. Νόμοι, εργαλεία και εμπειρία. Ο νέος νόμος για τα ανοιχτά δεδομένα(3) προβλέπει ότι η εκτέλεση των προϋπολογισμών των Υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού και των ΝΠΔΔ θα πρέπει να εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο και ήδη οι δύο μεγαλύτεροι Δήμοι της χώρας το εφαρμόζουν(4). Από την πλευρά των εργαλείων, η ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι πλέον το πιο ανοιχτό και εξελιγμένο σύστημα του Δημοσίου που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τη συνολική παρακολούθηση ροής του δημόσιου χρήματος. Η κυβέρνηση δεν έχει παρά να δείξει την βούλησή της για την εφαρμογή των νόμων και την αξιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων, για να γνωρίζουμε όλοι πού πηγαίνουν οι φόροι μας.


 

...
...

Το κείμενό σας πρέπει υποχρεωτικά να είναι γραμμένο σε σωστά ελληνικά με την απαραίτητη ορθογραφία και σύνταξη. Σε περίπτωση βέβαια όπου επικρατεί δόκιμος όρος σε άλλη γλώσσα μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε. Προσπαθήστε να είστε απλοί στην περιγραφή της ιστορίας σας καθότι απευθύνεται κυρίως στο ευρύ κοινό και αποσκοπεί να παρουσιάσει τα οφέλη της χρήσης των ανοικτών δεδομένων, καθώς και της διασύνδεσης των πηγών τους. Απαραίτητη κρίνεται και η αναφορά των πηγών που χρησιμοποιείτε (άρθρα, hyperlinks, κ.α.).

Στείλε μας την ιστορία σου εδώ: