Storyteller's Silver Badge


Εδώ καλούμε τους χρήστες να περιγράψουν συνοπτικά με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε - διασυνδέσουμε ανοικτά δεδομένα, ώστε να δώσουμε λύση σε κάποιο πρόβλημα. Στην ιστορίες θα πρέπει να αναφέρονται οι πηγές ανοικτών δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη του στόχου, καθώς και ο τρόπος διασύνδεσης τους. Η "αφήγηση" πρέπει να γίνεται με απλό και εύληπτο τρόπο. Θα πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα ποιο είναι το πρόβλημα, ποιες οι πηγές ανοικτών δεδομένων, καθώς και η διαδικασία ενοποίησής τους σε στόχο πάντα τη λύση του προβήματος. Ένα παράδειγμα θα ήταν η περιγραφή μιας μεθοδολογίας για την οπτική απεικόνιση δημοσίων έργων σε διαδραστικούς χάρτες μαζί με το αντίστοιχο ποσό δαπάνης και τον φορέα υλοποίησης (διασύνδεση ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ/ΚΗΜΔΗΣ με ανοικτή γεω-συσχετισμένη πληροφορία). Μετά την αξιολόγηση και την απονομή του badge η περιγραφή σας θα ανέβει στο blog μας για να τη διαβάσει όλη η κοινότητα.
Το κείμενό σας πρέπει υποχρεωτικά να είναι γραμμένο σε σωστά ελληνικά με την απαραίτητη ορθογραφία και σύνταξη. Σε περίπτωση βέβαια όπου επικρατεί δόκιμος όρος σε άλλη γλώσσα μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε. Προσπαθήστε να είστε απλοί στην περιγραφή της ιστορίας σας καθότι απευθύνεται κυρίως στο ευρύ κοινό και αποσκοπεί να παρουσιάσει τα οφέλη της χρήσης των ανοικτών δεδομένων, καθώς και της διασύνδεσης των πηγών τους. Απαραίτητη κρίνεται και η αναφορά των πηγών που χρησιμοποιείτε (άρθρα, hyperlinks, κ.α.).

Στείλε μας την ιστορία σου εδώ: